Kìm bấm bọ sắt YBICO C3015 - C3016

Liên hệ
Mô tả :

Dụng cụ bấm bọ

Loại dây: PP - PET

Kích cỡ dây đai: 16 ~ 19mm

Được sử dụng cùng với: P330 & bọ sắt

Dụng cụ bấm bọ

Loại dây: PP

Kích cỡ dây đai: 19mm

Được sử dụng cùng với: P330 & bọ sắt

Sản phẩm khác

Xem
Máy đóng đai nhựa cầm tay YBICO P330 và C3016

define_rating: 2.4/5 (37 define_rating_total_vote)

Xem
Dụng cụ đai nhựa HS 19

define_rating: 2.2/5 (35 define_rating_total_vote)

Xem
Dụng cụ đai nhựa B330/C401

define_rating: 2.4/5 (27 define_rating_total_vote)

Xem
Dụng cụ đai nhựa Prince

define_rating: 2.9/5 (41 define_rating_total_vote)

Xem
Máy đóng dây đai dùng nhiệt KG-15C

define_rating: 2.4/5 (40 define_rating_total_vote)

Đối tác