Kìm bấm bọ sắt YBICO C3015 - C3016

Liên hệ
Mô tả :

Dụng cụ bấm bọ

Loại dây: PP - PET

Kích cỡ dây đai: 16 ~ 19mm

Được sử dụng cùng với: P330 & bọ sắt

Dụng cụ bấm bọ

Loại dây: PP

Kích cỡ dây đai: 19mm

Được sử dụng cùng với: P330 & bọ sắt

Sản phẩm khác

Xem
Máy đóng đai nhựa cầm tay YBICO P330 và C3016

define_rating: 2.6/5 (50 define_rating_total_vote)

Xem
Dụng cụ đai nhựa HS 19

define_rating: 2.3/5 (49 define_rating_total_vote)

Xem
Dụng cụ đai nhựa B330/C401

define_rating: 2.7/5 (47 define_rating_total_vote)

Xem
Dụng cụ đai nhựa Prince

define_rating: 2.8/5 (51 define_rating_total_vote)

Xem
Máy đóng dây đai dùng nhiệt KG-15C

define_rating: 2.4/5 (51 define_rating_total_vote)

Đối tác